BİOMETRİK FOTOĞRAF


Yapılan yasal değişiklik nedeniyle 1 Mart 2005 tarihi itibariyle vesikalık resimlerin biometrik özelliklere sahip olabilmesi için uyulması gereken bazı kriterler mevcuttur. Schengen Vize müracaatı esnasında yeni tarihli, 45x35 mm ebadında, çekilmiş bir vesikalık fotoğraf istenilmektedir. Vesikalık fotoğraf ile ilgili talep edilen özellikler aşağıda belirtilmektedir.
 

Biyometri nedir?

Biyometri, bireyin ölçülebilir fiziksel ve davranışsal özelliklerini tanıyarak kimlik saptamak üzere geliştirilmiş otomatik sistemler için kullanılan bir terimdir. Özetle, biyometri kişinin ölçülebilir biyolojik izlerini ifade etmektedir.
e-Pasaportlarda yüz, parmak izi ve göz bebeği olmak üzere üç tür biyometrik verinin kullanılması mümkündür. Bunlardan göz bebeği biyometrisine dünyada henüz geçilmemiş olmakla birlikte bazı ülkeler tarafından bu konuda çalışmalar yapılmaktadır.

1
2
4
3